ÁSZF

Kedves Vásárlónk!

Jelen ÁSZF a www.eastendenglish.hu domain néven, üzemeltető által (ld. lentebb) nyújtott Weboldal szolgáltatására terjed ki, és az üzemeltetést végző Vállalkozás, valamint a Weboldal látogatója, illetve vásárlója (a továbbiakban együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Vásárló: A Weboldalon meghirdetett elektronikus tananyag, digitális termékek megvásárlását megrendelés útján kezdeményező természetes személy, aki a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet értelmében fogyasztónak minősül.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló (fogyasztó), a Weboldal használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az ÁSZF-et. Amennyiben elő kíván fizetni az általunk kínált szolgáltatásra, a szerződési feltételek elfogadásáról és a megrendelésből eredő fizetési kötelezettség tudomásul vételéről kifejezett nyilatkozatot is tennie kell az előfizetés elküldésével egyidejűleg.

Kérjük, amennyiben aktív használója kíván lenni a Weboldalunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre magyar nyelven. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül, melyet a Vállalkozás nem iktat. Az elektronikusan megkötött szerződés, a megrendeléskor hatályban lévő ÁSZF tárolt változatát a Vállalkozás erre irányuló jogi kötelezettsége teljesítése érdekében a szerződés megszűnésétől számított 5 évig őrzi.

A Vállalkozás fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, a folyamatban lévő vásárlásokra a megrendelés elküldésének napján érvényes ÁSZF az irányadó.

AZ ÁSZF a Weboldal e célra szolgáló menüpontjából is letölthető, illetve nyomtatható.

Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2020. március 10.

 

1.     A Vállalkozás adatai

Cégnév: Molnár István egyéni vállalkozó

Székhely: 4233, Balkány Görénypuszta 10/a

Cégjegyzékszám:

Adószám: 60349332-2-35

Nyilvántartásba vevő hatóság:

Pénzforgalmi jelzőszám: 11744120-20007896

Vállalkozás elektronikus elérhetősége: info@eastendenglish.hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: 06-30-554-09-55

E-mail: info@eastendenglish.hu

 

2.     A Weboldal működése, a szolgáltatás igénybe vétele, regisztráció, előfizetés

Vállalkozásunk az általa működtetett Weboldalon angol nyelvű tanfolyamot hirdet, melynek tananyaga (termék) digitalizált formában, kizárólag elektronikusan érhető el, fizikai megjelenés nélkül. A regisztrációhoz kötött tanfolyami előfizetést követően a megvásárolt tartalmakat lehetősége van saját gépére letölteni, illetve a feladatlapokat kinyomtatni. Letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a vásárló a letöltési gombra kattint, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte.

A Vállalkozásunk által meghirdetett angol nyelvű tanfolyamra kizárólag regisztrált tagjaink jelentkezhetnek.  

A regisztráció során az űrlapon kérjük adja meg nevét, e-mail címét és jelszavát. Regisztrációja akkor válik aktívvá, ha az Ön által megadott e-mail címre küldött, regisztráció megerősítéséről szóló levelünkben található linken regisztrációját aktiválja. A regisztráció aktiválásával biztosak lehetünk abban, hogy a regisztrációt az e-mail címével Ön kezdeményezte. 

 

Amennyiben regisztrált oldalunkon, a belépéshez az email címe és jelszava megadása szükséges.

A tanfolyami előfizetésre a tanfolyamok menüpontban elérhető „Előfizetek a tanfolyamra” gombra történő kattintással van lehetőség.

Az ekkor megjelenő megrendelő lapon kért adatainak megadása kötelező, tekintettel arra, hogy ezen adatok nélkül a szerződés nem jön létre.

A termék ellenértéke elektronikus vásárlás esetén bankkártyás fizetéssel vagy az ellenérték a Szolgáltató pénzintézeti számlájára történő átutalással – a vásárlás kódját tartalmazó azonosító feltüntetésével – is rendezhető.

Bankkártyás fizetési mód választása esetén, Önt átirányítjuk a BARION Payment Zrt. oldalára.

A BARION Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. Engedély száma: H-EN-I-1064/2013. További tájékoztatást a pénzügyi szolgáltatásról a link letöltésével kaphat. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

Miután elküldte rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, a Vállalkozási adatok segítségével.

A tanfolyam anyaga a pénzügyi teljesítést követően azonnal a vásárló rendelkezésére áll.  Kérjük, vegye figyelembe, hogy az előre utalás választása esetén 2-3 napot vehet igénybe a pénzügyi teljesítés adatainak feldolgozása.

A Vásárló által elküldött megrendelés írásbeli elfogadásával a Vásárló és a Vállalkozás között a szerződés létrejön. A Megrendelés elküldése gomb megnyomásával a Vásárlót fizetési kötelezettség terheli, melynek teljesítését a megrendeléskor választott módon köteles végrehajtani.

A Weboldalon feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.

A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető.

A vásárló részére a számlát elektronikus úton e-mailben küldjük meg. 

A letöltéssel a vásárló az elektronikus tananyagokon az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez. A vásárló a terméket kizárólag saját céljára jogosult használni azzal, hogy a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja.

 

3.     Elállási jog, kellék- és termékszavatosság, honlapon megjelenő információk

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag az elektronikus tananyag megnyitását megelőzően van mód.

A Vállalkozás szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Vállalkozás kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az elektronikus tananyag nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

A Vállalkozás megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a valós helyzetnek mindenkor megfeleljenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Vállalkozás felelősségére a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadók.

 

4.     Panaszkezelés

A Vállalkozással szemben Ön panasszal élhet a Vállalkozás székhelyére címzett postai küldeményben, az ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címére küldött levélben, illetve szóban a Vállalkozás telefonos ügyfélszolgálati elérhetőségén.

A panasz felvételéhez szükséges:

  1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
  2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
  6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Weboldal a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Weboldal a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal együtt küld meg a vásárló részére. A Vállalkozás a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad. Amennyiben panaszra a Vállalkozás elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia.

A panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt őrzi meg a Vállalkozás.

A Vállalkozás az általa kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton történő rendezésére törekszik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr  Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületnél jogosult eljárást kezdeményezni. A békéltető eljárásában a Weboldal üzemeltetője a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és együttműködni. A testületek listáját megtalálhatják a www.bekeltetes.hu oldalon. Amennyiben a fogyasztó panaszát vagy minőségi kifogását a Weboldal nem, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően kezelte, illetve egyéb, a fogyasztói jogot sértő hibát vétett, a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A lakóhely szerint illetékes járási hivatalok listáját és elérhetőségeit a www.jarasinfo.gov.hu oldalon érhetik el. Egyes esetekben (így Weboldalakat érintő bizonyos jogsértések esetén is) az eljárást a megyeszékhelyek járási hivatala folytatja le.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Békéltető Testület,    4400, Széchenyi u 2., postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 260., Telefon:  0642-416074, e-mail: bekelteto@szabkam.hu), eljárásának lefolytatására irányuló kérelem: http://bekeltetes-szabolcs.hu/docs/KERELEM2017.pdf

 

5.     Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal és az elektronikus tananyag/termék valamennyi eleme szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

6.     Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

Kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat, amelyben részletesen ismertetjük az EU Általános Adatvédelmi rendeletének megfelelő adatkezelési gyakorlatunkat, illetve a fogyasztók személyes adatainak védelméhez fűződő jogait és lehetőségeit.

 
© 2018 www.eastendenglish.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés