Adatkezelési tájékoztató

Kedves Látogatónk!

 

A jelen tájékoztató a www.eastendenglish.hu weboldal használatával megvalósuló adatkezelési tevékenységünket mutatja be, mely az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR)[1] alapelveinek és rendelkezéseinek megfelel.

A Weboldalunkon történő vásárlás feltételeire az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban (ÁSZF) rendelkezései az irányadók.

 

1.     ADATKEZELŐ/WEBOLDAL ÜZEMELTETŐ ADATAI

Cégnév: Molnár István, egyéni vállalkozó

Székhely: 4233, Balkány Görénypuszta 10/a

Cégjegyzékszám:

Adószám: 60349332-2-35

Nyilvántartásba vevő hatóság:

Pénzforgalmi jelzőszám: 11744120-20007896

Vállalkozás elektronikus elérhetősége: info@eastendenglish.hu

Képviseli: Molnár István

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: 06-30-554-09-55

E-mail: info@eastendenglish.hu

 

2.     TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ (adatfeldolgozó) ADATAI

Cégnév: BERE-NET Kft.

Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8.

Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 6.

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@forweb.hu

A Szolgáltató végzi a WEBSHOP karbantartását, továbbá a honlap és az ahhoz kapcsolódó adatok tárolásához szükséges tárhely biztosítását.

Az Adatkezelési Tájékoztató a www.eastendenglish.hu webhelyről elérhető Weboldal használatával megvalósuló személyes adatkezelési tevékenységre érvényes.

Weboldalunk szolgáltatását és az adatkezelési tevékenységünket Magyarországról nyújtjuk.

Felhasználó/látogató jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki Weboldalunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

 

 

3.     ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK

1.      Regisztráció

Weboldalunkon található tanfolyamaink eléréséhez szükséges, hogy Ön a nevének, az e-mail címének, és egy Ön által választott jelszónak a megadásával regisztráljon oldalunkon.

Az adatkezelés lehetővé teszi, hogy felhasználóinkat azonosítsuk és az igénybe vett, előfizetett szolgáltatásokat nyilván tartsuk. A regisztráció szükséges továbbá ahhoz, hogy a regisztrált felhasználók számára elérhető tartalmakhoz hozzáférést biztosítsunk.

 

2.     Adás-vételi szerződés megkötése, teljesítése

A Weboldalon keresztül elérhető elektronikus tartalmú termék megvásárlására online formában van lehetőség. A tanfolyami előfizetés során megadott adatait (név, adószám, e-mail, telefonszám, ország, irányítószám, város, cím, fizetési mód, előfizetett tanfolyam, termék ára, pénzügyi tranzakció adatai) a szerződés teljesítéséhez használjuk fel. 

A Vásárló és az eladó között, mint távollévők között létrejött szerződés feltételeit az ÁSZF tartalmazzák. A felek azonosításához szükséges adatok kezelésén túl e-mailben küldünk tájékoztatást a megrendelés feldolgozásáról, továbbá a kapcsolati adatokon lehetőség van a szerződés teljesítését elősegítő ügyfélszolgálati tevékenység ellátására.

 

3.     Fizetési tranzakció lebonyolítása

A Weboldalon történő vásárlás során a Vásárlónak lehetősége van online fizetést teljesíteni a BARION Payment Zrt. szolgáltató oldalán. Az online pénzügyi szolgáltató oldalára történő átirányítás során továbbítjuk a tranzakció lebonyolításához szükséges adatokat (kosár tartalma, név, rendelés azonosítója).

 

Pénzügyi szolgáltató (adatfeldolgozó) adatai:

BARION Payment Zrt.

 

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Adószám: 25353192243

Cégjegyzékszám: 01 10 048552

Helpdesk: +36 1 464 70 99

 

 

Amennyiben Ön az előre utalást választotta, vállalkozásunk a pénzügyi tranzakció során megadott adatait kezeli (név, bankszámlaszám, vagy pénztári befizetés során megadott adatai, átutalás időpontja, tranzakció összege, közlemény szövege)

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok alapján automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végzünk.

 

4.     Üzenetküldés

A Weboldalon történő böngészés során Önnek lehetősége van a vásárlási feltételekkel, kellék-és termékszavatossági feltételekkel kapcsolatos kérdéseit, panaszait, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, vagy észrevételeit az e célra rendszeresített űrlapon, vagy e-mailben megküldeni részünkre. Az Ön által megadott adatokat (név, e-mail cím, tárgy) levelezőrendszerünkben kezeljük az adatkezelési cél elérésének idejéig. Az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy az üzenetküldésben foglalt kérdésére válaszoljunk, kérelmét kivizsgáljuk.

Adatkezelésünk jogalapja a 3. fejezet 1-4. pontjai tekintetében az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), ezért adatai kezeléséhez további jóváhagyása nem szükséges. Fenti adatok szükségesek az Ön megrendelésének teljesítéséhez, amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy elmarad, a szerződés nem jön létre.

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződésből eredő polgári jogi igények érvényesíthetőségének elévüléséig kezeljük üzleti adatbázisunkban.  

 

5.     Panaszkezelés

Amennyiben panasza van, ennek kivizsgálásához meg kell adnia a nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát. Az adatok forrása az Ön által benyújtott panasz. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból 5 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon. Az adatkezelés jogalapja fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségünk. A panasz kezelésének módját az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

 

6.     Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

Weboldalunkon történő vásárlásáról számlát állítunk ki, melynek adatait (név, cím illetve vállalkozások esetében adószám) jogszabályi előírásnak megfelelően 8 évig őrizzük (a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdés vonatkozó rendelkezései alapján). A számla adatait vállalkozásunk adózási és könyvviteli feladatait ellátó szolgáltató részére kerülnek átadásra, adatfeldolgozás céljából.

 

Könyvelő adatai: Adó-Partner KFT.

    4320 Nagykálló Kossuth út 13. Fsz/3.

Számlaadatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

 

4.     ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

A böngészés során megadott adatokat a Weboldal admin felületén kezeljük, az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnerünk biztosítja. A számlaadatokat számlázórendszerünkben tároljuk.

Számlázórendszer adatai:         szamlazz.hu

KBOSS.hu Kft.

  Adószáma: 13421739-2-41

  Cégjegyzékszám: 01-09-303201

 

Valamennyi, általunk kezelt adathoz a Weboldal üzemeltetését végző adatkezelő férhet hozzá, az egyes pontokban foglalt adattovábbításon kívül harmadik fél számára nem továbbítunk adatot.

A a pénzügyi szolgáltatók adatkezelési tevékenységéért ezen szolgáltatók saját maguk vállalnak felelősséget.

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a Weboldalon bonyolított tranzakciók során megadott adatai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

 

5.     EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

Valamennyi webhelyhez hasonlóan mi is kíváncsiak vagyunk az oldalunk látogatottsági adataira, illetve szeretnénk a látogatóinknak releváns ajánlathoz használni a Google Analytics, a Facebook és a Twitter sütijeit.

A Weboldal böngészési adatai harmadik fél által használt sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a látogatók böngészési tevékenységének nyomon követése, remarketing tevékenység és látogatáselemzés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a honlap első böngészése során megjelenő cookie sávban tud megadni a felhasználó.  Vállalkozásunk a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges, ezen alapműködést biztosító sütik tárolásához az érintett hozzájárulása nem szükséges.

Amennyiben a böngészőjében kikapcsolja a cookie-k tárolását, előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden funkciója lesz megfelelően használható.

 

6.     ADATKEZELÉS KÖZÖSSÉGI OLDALAKON

Az adatkezelés célja: A Facebook.com, a Twitter.com és a Google+ oldalon, a Weboldal egyes tartalmi elemeinek a megosztása, illetve lájkolása.

A közösségi oldalak meglátogatását és megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a közösségi oldalak szolgáltatása biztosítja így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz ezek a közösségi oldalak szolgáltatói hozzáférnek, tehát szolgáltatásuk révén hozzáférnek a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez, mely adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználják. Ennek során az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítják meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatják el a célzott reklámokat az adott eszközre.

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

 

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a Weboldal egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

7.     AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

A GDPR előírásaival összhangban[2] Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében a fenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot, illetve használhatja az üzenetküldésre rendszeresített űrlapot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, meghatározott esetekben az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

Joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat. 

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Weboldalon külön linken kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

8.     ADATVÉDELMI PANASZ

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Weboldalon feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük írásban postacímünkre, vagy e-mail megküldeni. Levelére a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

 

Jelen adatkezelési tájékoztatónk a weboldalon történő közzététel napján lép hatályba.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

A mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven készült és megtekinthető az Adatkezelési Tájékoztató menüpontjában.                                                                     

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 

 

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

 

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

[2] 15-22. cikkek
© 2018 www.eastendenglish.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Webáruház készítés